Varför försvinner det alltid strumpor i tvätten?

Det slår väl aldrig fel, man tvättar ett gäng med struimpor, men det försvinner alltid nån! Hur kan det komma sig? Professor Stephen Hawkings spekulerade om är att de slukas i spontant skapade svarta hål. Därför bekostade Samsung, som tillverkar bland annat tvättmaskiner en studie kring detta med försvunna sockor. Enligt deras undersökning så kom man fram till att en person från England, förlorar i snitt 15 strumpor per år i tvätten. I studien kom man fram till att strumpor försvinner bland annat på grund av att de ramlar ner bakom värmeelement, tappas under någon möbel eller sorteras in i en tvätthög med fel färg. Men man kom även fram till en formel, som kallas för  ”The Sock Loss Formula” som beräknar sannolikheten för att strumpor försvinner i tvätten.

Därför försvinner strumporna

Formeln som man kom fram till lyder så här: (L (p x f) + C (t x s)) – (P x A).

Den innebär detta: 

Storleken på tvätten (L) som beräknas genom att multiplicera antal personer i hushållet (p) med antalet tvättar per vecka (f).

Tvättens komplexitet som beräknas genom att multiplicera antal typer av tvätt som görs per vecka (t) med antal strumpor som tvättas varje vecka (s).

P i formeln symboliserar vad personen som tvättar tycker om det, på en skala från 1-5 där 1 innebär att man verkligen ogillar att tvätta.

A står för noggrannhet och beräknas utifrån om man kollat fickorna, rullat ut ärmar, vrängt kläder rätt och rullat upp sockor innan tvätten.

Tur då att man kan köpa billiga strumpor på nätet!

12 aug 2021