Vikten av hormonell balans

Våra kroppar är en komplex balans av olika hormoner, och två av de mest avgörande är östrogen och testosteron. Båda dessa hormoner är närvarande i både kvinnors och mäns kroppar, även om östrogen ofta kallas för det kvinnliga hormonet och testosteron det manliga. De spelar en avgörande roll för vårt välbefinnande och obalanser kan ha en rad effekter.

Östrogen

Östrogen är det primära kvinnliga könshormonet, men det finns också i mindre mängder hos män. Det styr menstruationscykeln, reproduktiv hälsa och påverkar benhälsa. Låga nivåer kan bl.a. leda till oregelbunden mens, humörsvängningar och benskörhet.

Testosteron

Testosteron är det så kallade manliga könshormonet, men även kvinnor har små mängder. Det spelar en central roll i muskelmassa, sexuell funktion och humör. Låga testosteronnivåer kan leda till minskad sexlust, depression och minskad muskelmassa. Du kan med fördel läsa mer om testosteron på testosteron.se!

Hormonell Obalans

Brist på östrogen hos kvinnor kan orsaka obehagliga symtom som värmevallningar, sömnsvårigheter och vaginal torrhet. Låga testosteronnivåer kan påverka mäns energi, kroppssammansättning och sexuella lust. Både östrogen- och testosteronbrist kan påverka humöret och kognitiv funktion.

Läkare kan använda hormonersättningsterapi för att korrigera brister och förbättra patienters livskvalitet. Att förstå hur östrogen och testosteron påverkar våra kroppar kan hjälpa oss att ta hand om vår hormonella hälsa på bästa sätt.

4 Oct 2023