Personlig assistent - ett jobb som spelar roll

Ett yrke eller jobb, som verkligen spelar roll, det är att jobba som personlig assistent. Det är ett jobb som är mycket givande samt att det känns bra att kunna hjälpa andra. Personlig assistans är något som en del behöver för att klara av vardagen. Ofta är det personer som har någon form av funktionshinder som har behov av en personlig assistent. Det kan vara att personen sitter i rullstol, eller har svårt att röra sig själv eller som har någon annan form av nedsättning. En personlig assistent finns där för att brukaren ska kunna leva ett vanligt liv, så långt det går. Man finns där för att de ska kunna få sina grundläggande behov tillgodosedda kan man säga.

Hur blir man personlig assistent?

Att jobba som personlig assistent kan man göra utan en formell utbildning. Men det kan vara bra att ha en grundutbildning inom vård. Exempelvis att man har gått gymnasiets Vård- och omsorgsprogrammet. Det kan även vara så att man har erfarenhet av att arbeta inom vården, alternativt att man gått utbildning till Personlig assistent, som anordnas på folkhögskolor, komvux eller av privata utbildningsanordnare.

Det kan även räcka med att du har ett genuint intresse av att jobba med andra och hjälpa dem. Det är inte ovanligt att familjemedlemmar till en person som har behov av personlig assistans börjar att jobba som just det. 

En personlig assistent kan vara anställd av kommunen, av ett brukarkooperativ eller ett privat bolag, men man kan också vara anställd direkt av brukaren.

11 Sep 2020